Промяна в цените на Диема Спорт и Макс Спорт
От 01.07.2023г. цената на Диема спорт става 13.99 лв. на месец.  От 01.07.2023г. цената на Макс спорт става 8.99 лв. на месец.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ.
Уважаеми клиенти! Като дългогодишен доставчик на телекомуникационни услуги, винаги сме се стремили да бъдем адекватен, коректен и надежден партньор и да предлагаме услуги и условия с най-високо качество и стойност на своите клиенти. За да бъде запазена и продължена тази традиция, се налага да се... Прочетете повече
Oграничен достъпа до определени интернет адреси
Уважаеми клиенти,   Уведомяваме Ви, че по нареждане на Държавните органи на основание чл. 14, ал. 5 от Закона за киберсигурност, чл. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи и във връзка с усложнената геополитическа обстановка в Източна Европа е ограничен достъпа до определени... Прочетете повече
Проект „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД“
На 22.05.2019г. "БДИН БГ КОМ" ООД приключи проект „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-... Прочетете повече
Тръжна процедура по проект BG05M9OP001-1.021-0280 „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма „БДИН БГ КОМ” ООД”
В изпълнение на проект BG05M9OP001-1.021-0280 „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма „БДИН БГ КОМ” ООД”, финансиран по Процедура "Обучения за заети лица" – Компонент II на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,... Прочетете повече
Стартира проект „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД“
На 22.02.2018г. "БДИН БГ КОМ" ООД стартира проект „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура „Обучения за... Прочетете повече