p80

Това е  интернет за  клиенти извън Видин.

Може да се ползва и за отдалечено видеонаблюдение на обекти, при определени условия.

dounload - 40 MB/s

upload  -  20 MB/s