Ново вдигане на цената на Diema Extra

Както можеше да се очаква от 01.07.2020 г. цената на Diema Extra става 8,99 лв.